type:
location:
status:
author:
investor:
výrobno-administratívna budova
považská bystrica
štúdia 2014, DÚR 2014
matej kurek, spolupráca barbora drblikova
-